Maarianvaaran Ohjelmapaja aloittaa laajan kulttuurihankkeen Itä-Suomessa

Opetus- ja Kulttuuriministeriö on myöntänyt Maarianvaaran Ohjelmapajalle 60 000 euron avustuksen Kulttuuri kuuluu maaseudulle -hankkeen toteuttamista varten.

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa entisestään Maarianvaaran Ohjelmapajaa esittävän taiteen ammattilaisten vierailuesityksiä välittävänä toimijana Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan maakunnissa. Lisäksi tarkoituksena on elävöittää itäsuomalaista maaseutua kulttuuritarjonnan monipuolistamisen kautta.

Kulttuuri kuuluu maaseudulle -hankkeessa on kaksi päälinjaa. Hanke kehittää Maarianvaaran Ohjelmapajan kiertueteatteritoimintaa toteuttamalla n. 30 esitystä käsittävän kyläiltamakiertueen. Hankkeen toinen päätavoite on Maarianvaaran Ohjelmapajan lastenkulttuuritarjonnan vahvistaminen

Hanke toteutetaan vuoden 2015 aikana.

Lisätietoja

Henry Räsänen, toiminnanjohtaja
Maarianvaaran Ohjelmapaja ja kesäteatteri p. 0400-911 532
www.ohjelmapaja.fi
www.maarianvaaranteatteri.net

ohjelmapaja_logo_www_videoihin