Infoa

Lastenkulttuuriagentti on ohjelmatoimisto, joka välittää esityksiä, työpajoja ja koulutusta Itä-Suomen alueella kouluihin, päiväkoteihin ja kulttuuritapahtumiin.

 

lasten_kulttuuri_nikolai_tiitinen

 

Lastenkulttuuriagentti on osa Maarianvaaran Ohjelmapajan Kulttuuri kuuluu maaseudulle –hanketta, jota tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa pyritään parantamaan kulttuuritarjonnan saavutettavuutta maaseutualueilla ja pienissä kunnissa. Taidetta ja kulttuuria pyritään tuomaan lähelle ihmisiä, joiden alueella tarjonta on vähäistä. Toiminta-alueena on pääasiassa Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat.

Hankkeen avulla tuotetaan ja välitetään taide- ja kulttuuripalveluita sekä ylläpidetään vireää lastenkulttuuritoimintaa tuoden se lähelle käyttäjää. Hankkeen palvelut edistävät lasten luovaa ja osallistavaa toimintaa sekä taidekasvatusta.

Hanke mahdollistaa jo olemassa olevien esitysten ja kulttuuripalvelujen elinkaaren pidentämisen. Se myös pyrkii lisäämään maakuntienvälistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta lastenkulttuurin saralla.

 

vinjetti5 copyYhteystiedot

teemu.laasonen [tähän ät] ohjelmapaja.fi
p. 045 611 4150

 lasten_kulttuuri_agentti_lastenkulttuuriagentti_teemu_laasonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastenkulttuuriagentin avainsanat

maaseudun kulttuurielämän aktivointi, lastenkulttuurin edistäminen, taidekasvatus, taiteen ja kulttuurin saavutettavuus, kulttuurin alueellisen tasa-arvon edistäminen, alueidenvälinen yhteistyö, taiteilijoiden työllistäminen

 

Maalaukset ja kuvitus: © Nikolai Tiitinen: Jätti ja jänöset